Laerskool Northmead

Ons skep geleenthede vir JOU kind

Skooltye

Die skool begin daagliks om 07:40.
Die Graad 1 en 2 leerders kom 1 uur uit en die leerders van graad 3 tot 7 kom om 13:45 uit.

Ons Skoollied

Skoolwapen

Ons het 'n skool, die beste skool
Northmead is sy naam
Ons deel in al sy lief en leed
Ons leuse is: TREK SAAM
Ons werk saam, ons speel saam
Ons trek saam
En Northmead is ons naam

Ons berei ons hier vir die lewe voor,
Op iedere terrein
Ons hou ons naam altyd hoog bo,
Ons min hom groot en klein
Ons werk saam, ons speel saam
Ons trek saam
En Northmead is ons naam

Ons is Hier

Google Map v3 - Improved Laerskool Northmead

Jaarbeplanning

JaarbeplanningDie jaarbeplanning vir 2015 is beskikbaar om afgelaai te word.

(Kliek Hier)

Kwartaalprogram

JaarbeplanningDie program vir die 4de Kwartaal 2015 is beskikbaar om afgelaai te word.

(Kliek Hier)

Inskrywingsvorms

InskrywingsvormsDie Inskrywingsvorms vir 2015 is beskikbaar om afgelaai te word.

(Kliek Hier)

Voedingskemarooster

JaarbeplanningDie voedingskema rooster is beskikbaar om afgelaai te word.

(Kliek Hier)